Jouw privacy is in veilige handen

UitSu gevestigd in Paramaribo, Suriname is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uitsu.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus.  Om jouw privacy te waarborgen hebben we passende maatregelen genomen. Onze website heeft dan ook een uitgebreide beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik. Ook hebben wij extra security tegen onder andere spam, hackers en fishing. Wij maken voor betalingen altijd gebruik van de beveiligde omgeving van gerenommeerde bedrijven zoals Ideal en PayPal.

Persoonsgegevens die wij verwerken

uitsu.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam ( zoals door jou ingevoerd)
– E-mailadres ( met extra bevestiging)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uitsu.com, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

uitsu.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of  speciale aanbiedingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

uitsu.com neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van uitsu.com) tussen zit. uitsu.com gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

uitsu.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens:
Personalia > 2 jaar > versturen van nieuwsbrieven en evenementen tickets.
E-mailadres > 2 jaar > versturen van reserveringen.
Telefoonnummer>  2 jaar > versturen van WhatsApp events en kortingen.

Ieder jaar sturen wij bovendien een mailtje of jij nog op onze mailinglijst wilt blijven. Krijgen wij geen antwoord?  Dan worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

uitsu.com verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de rest doen wij niets met jouw gegevens en zullen die dus ook nooit zomaar aan derden geven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

uitsu.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door uitsu.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uitsu.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Heb je klachten?

uitsu.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

uitsu.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen. Onze website heeft een uitgebreide beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik, spam, hackers, fishing en alle andere vervelende bijzaken.

 

Contactgegevens:
https://www.uitsu.com  Paramaribo, Suriname. Telefoon en WhatsApp via : 005977100050

J. Uitendorp is de Functionaris Gegevensbescherming van uitsu.com  en zij is te bereiken via info@uitsu.com

Show Lobi & Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.